• +48 54 283 85 55
  • handlowy@bioearth.pl

Hydraulic liquid HVI 15 - Smarowanie i ochrona

Wielozakresowy olej hydrauliczny posiadający odporność na ścinanie. Charakteryzuje się wyjątkowo korzystnym stosunkiem temperatury i lepkości (wyrażony wysokim indeksem lepkości) i w odniesieniu do zastosowania uzależnionego od temperatury posiada właściwości określone prze kilka klas lepkości typowych olejów hydraulicznych HLP. Olej wykazuje dużą stabilność termiczną i oksydacyjną, dzięki czemu wydłuża się jego żywotność. Zapobiega blokadom filtra. Dodatki o wysokiej skuteczności dbają o znakomitą ochronę przed korozją i zużyciem. Hydraulic liquid HVI 15 przekracza wymagania stawiane olejom hydraulicznym HVLP według normy DIN 51524 część 3: Urządzenia.

Pozostałe produkty z danej linii

BIO-EARTH SP. Z O.O.